Çukurova Üniversitesi | Aday Öğrenci | Yerleşke Haritası | Web Posta
Arama 
Ana Sayfa | English
 
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi

 
  Hakkımızda Personel Eğitim-Öğretim Araştırmalar Linkler İletişim  
 
  Genel Tanıtım
   Programın Amacı
  Temel Öğrenme Kazanımları
  Mezunların Çalışma Alanları

> Hakkımızda  >  Temel Öğrenme Kazanımları        

Bilgi

Kuramsal

http://eobs.cu.edu.tr/image/nokta.jpgZiraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı alanlarında bilgi sahibi olma.

Uygulamalı

http://eobs.cu.edu.tr/image/nokta.jpgZiraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında problemleri saptama, tanımlama ve çözme.

Beceriler

Kavramsal/Bilişsel

http://eobs.cu.edu.tr/image/nokta.jpgTarla bitkileri ile ilgili temel kavramları sentezleme becerisi kazanma.
http://eobs.cu.edu.tr/image/nokta.jpgZiraat mühendisliği ile ilgili sorunları tanıma, karar verme ve çözümleme konularında inisiyatif kullanma.
http://eobs.cu.edu.tr/image/nokta.jpgSürdürülebilir tarım, çevre ve doğal kaynakların korunması, biyolojik çeşitlilik ve bitki gen kaynaklarının muhafazası konularında bilinç kazanma.
http://eobs.cu.edu.tr/image/nokta.jpgİklim ve toprağı en iyi şekilde kullanabilecek, bitkisel üretim sağlama yeteneği kazanma.
http://eobs.cu.edu.tr/image/nokta.jpgTarla bitkileri ıslahı ve biyoteknolojisi konularının temel esaslarını öğrenme.

Uygulamalı

http://eobs.cu.edu.tr/image/nokta.jpgZiraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma.
http://eobs.cu.edu.tr/image/nokta.jpgAmaca uygun araştırma denemesi kurabilme ve sonuçları bilimsel yöntemlerle yorumlayabilme özelliği kazanma.

Kişisel ve Mesleki Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

http://eobs.cu.edu.tr/image/nokta.jpgBireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanma.
http://eobs.cu.edu.tr/image/nokta.jpgÖğrendiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.

Öğrenme Yetkinliği

http://eobs.cu.edu.tr/image/nokta.jpgYaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini benimseme.
http://eobs.cu.edu.tr/image/nokta.jpgAlanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurmak ve iletişim teknolojilerini kullanma.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

http://eobs.cu.edu.tr/image/nokta.jpgMesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.

Alana Özgü ve Mesleki Yetkinlik

http://eobs.cu.edu.tr/image/nokta.jpgMeslek etiğine saygılı olma.
http://eobs.cu.edu.tr/image/nokta.jpgZiraat mühendisliği ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olma.
http://eobs.cu.edu.tr/image/nokta.jpgZiraat Mühendisliği alanında plan ve proje yapabilecek, uygulayabilecek, yönetebilecek ve izleyebilecek yetkinliğe sahip olma.

 Çukurova Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü
 Ziyaretçi sayısı: 1386