Çukurova Üniversitesi | Aday Öğrenci | Yerleşke Haritası | Web Posta
Arama 
Ana Sayfa | English
 
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi

 
  Hakkımızda Personel Eğitim-Öğretim Araştırmalar Linkler İletişim  
 
  Eğitim Programları
  Mesleki Uygulama ve Staj
  Lisans Dersleri
  Lisansüstü Dersleri
  Akademik Takvim
  Çift Ana Dal- Yan Dal
  Lisanüstü Eğitim
  Lisans Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmenliği

> Eğitim-Öğretim  >  Lisansüstü Dersleri        

 

 

TARLA BİTKİLERİ ANABİLİM DALI LİSANSÜSTÜ DERSLERİ

 

 

 

 

 

 

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Dersin Türü YL/DR

Dönem Güz/Bahar

Kredi Saat

AKTS

Teorik

Uygl.

DERSİ VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ

TB-582

Kokulu Bitkiler

YL

Bahar

3

0

6

Prof.Dr. L.Sezen TANSI

 

TB-586

Kültür Bitkilerinin Evrimi

YL

Bahar

3

0

6

Prof.Dr. H.ÖZKAN

TB-588

Tarla Bitkileri Üretiminde Güncel Uygulamalar

YL

Bahar

3

0

6

Doç.Dr.Celaleddin BARUTÇULAR

TB-540

Tahıllarda Tohumluk Üretim Teknolojisi

YL

Bahar

3

0

6

Prof.Dr. H.ÖZKAN,

Prof.Dr. T.YAĞBASANLAR

TB-544

Tıbbi Bitkilerde Sekonder Madde Biyosentezi

YL

Bahar

3

0

6

Prof.Dr. S.TANSI,

Prof.Dr. S.KIRICI

TB-550

Yağ Bitkileri Yetiştiriciliğinin Fizyolojik ve Ekolojik Esasları

YL

Bahar

3

0

6

Prof.Dr. H. ARIOĞLU

TB-552

Yem Bitkilerinde Tohumluk Üretim Teknolojisi

YL

Bahar

3

0

6

Prof.Dr. Veyis TANSI

TB-564

Tohumluk Fizyolojisi

YL

Bahar

2

0

6

Prof.Dr. Halis ARIOĞLU

TB-570

Yemeklik Tane Baklagiller Özel Islahı

YL

Bahar

3

0

6

Prof.Dr. Emin ANLARSAL

TB-574

Yağ Bitkileri Üretimi ve Değerlendirme Teknikleri

YL

Bahar

3

0

6

Yard.Doç.Dr. Sezer SİNAN

TB-578

Soğanlı ve Yumrulu Tıbbi Bitkiler

YL

Bahar

3

0

6

Prof.Dr.S.KIRICI

TB-0012

Tıbbi Bitkiler ve Etken Maddeleri

YL

Bahar

2

0

6

Prof.Dr. Sezen TANSI

TB-0020

Tarla Bitkilerinde Proje Hazırlama ve Değerlendirme

YL

Bahar

3

0

6

Prof.Dr. T.YAĞBASANLAR

 

TB-510

Bitkisel Lifler Teknolojisi

YL

Bahar

4

0

6

Doç.Dr. Özgül GÖRMÜŞ

TB-512

Lif Bitkilerinde Zararlılara Dayanıklılık Yönünden Entegre Amenajman Sistemleri

YL

Bahar

3

0

6

 

Doç.Dr. Özgül GÖRMÜŞ

TB-516

Tarla Bitkilerinde Melezleme Tekniği

YL

Bahar

2

0

6

Prof.Dr. H.ARIOĞLU,

Prof.Dr. T.YAĞBASANLAR

TB-526

Çayır Mera Vejetasyonlarının Ölçülmesinde Kullanılan Kantitatif Yöntemler

YL

Bahar

3

0

6

Prof.Dr. R. HATİPOĞLU

TB-528

Tropikal Baklagiller

YL

Bahar

2

0

6

Prof.Dr. Emin ANLARSAL,

 

TB-534

Yem Bitkileri Genetik ve Sito Genetiği

YL

Bahar

2

0

6

Prof.Dr. R. HATİPOĞLU

TB-0002

Kozmatik Bitkileri

YL

Bahar

2

0

4

Prof.Dr. Saliha KIRICI

TB-

Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları

YL

Bahar

3

0

6

Doç. Dr. Faruk TOKLU

 

TB-

Lif Bitkilerinde Stres Fizyolojisi

Yl

Bahar

3

0

6

Doç. Dr. Özgül GÖRMÜŞ

TB-580

Tarla Bitkilerinde Abiotik Gerilim Fizyolojisi

DR

Bahar

2

0

6

Doç.Dr. Celaleddin BARUTÇULAR

TB-584

Tarla Bitkilerinde Populasyon Genetiği

DR

Bahar

2

0

6

Prof.Dr. H.ÖZKAN,

Prof.Dr. R.Hatipoğlu

 

TB-592

Bitki Islahının Genetik Temelleri

DR

Bahar

3

0

6

Prof.Dr. Tacettin YAĞBASANLAR

TB-546

Yabancı Döllenen Endüstri Bitkileri Özel Islahı

DR

Bahar

2

0

6

Prof.Dr.Halis ARIOĞLU

TB-548

Kendine Döllenen Endüstri Bitkileri Özel Islahı

DR

Bahar

2

0

6

Prof.Dr. H.ARIOĞLU

 

TB-554

Buğdaygil Yem Bitkileri Özel Islahı

DR

Bahar

2

0

6

Prof.Dr. Veyis TANSI

 

TB-558

Baklagil Yem Bitkileri Özel Islahı

DR

Bahar

3

0

6

Prof.Dr. Emin ANLARSAL

TB-560

Bitki Islahında Moleküler Genetik

DR

Bahar

2

0

6

Prof.Dr. H.ÖZKAN,

Prof.Dr. R.Hatipoğlu

 

TB-562

Yem Bitkileri Yetiştirme Fizyolojisi

DR

Bahar

2

0

6

Prof.Dr.Veyis TANSI

TB-568

Boya Bitkileri ve Bitkisel Boyalar

DR

Bahar

3

0

6

Prof.Dr S.KIRICI ,

Prof.Dr. S.TANSI

TB-0006

Bitki Ekofizyolojisi Araştırmalarında Temel Yöntemler

DR

Bahar

2

0

6

Doç.Dr. Celaleddin BARUTÇULAR

TB-0016

Çayır Meralarda Zehirli Bitkiler

DR

Bahar

2

0

6

Prof.Dr. R. HATİPOĞLU

TB-524

Tarla Bitkilerinde Veri Tabanı Oluşturulması

DR

Bahar

3

0

6

Prof.Dr. V.TANSI

TB-530

Yem Bitkileri Takso Genetiğinin Temel İlkeleri

DR

Bahar

2

0

6

Prof.Dr.Emin ANLARSAL

TB-536

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Ekofizyolojisi

DR

Bahar

3

0

6

Prof.Dr S.KIRICI ,

Prof.Dr. Sezen TANSI

TB-0004

Tarla Bitkileri Biyoteknolojisinde Yeni Gelişmeler

DR

Bahar

2

0

4

Prof.Dr H.ÖZKAN,

Prof.Dr. R.HATİPOĞLU

TB-567

Tahıllarda Ürün Standardizasyonu

DR

Bahar

2

0

6

Prof.Dr. H.ÖZKAN,

Prof.Dr. T.YAĞBASANLAR

TB-559

Tarla Bitkilerinde Çevre Sorunlarına Bağlı Verim Azalmaları

YL

Güz

3

0

6

Prof.Dr. Veyis TANSI

TB-601

Endüstri Bitkilerinde Ürün Standardizasyonu

YL

Güz

4

0

6

Yard.Doç.Dr. Sezer SİNAN

 

TB-603

Tohumculuk Mevzuatı

YL

Güz

2

0

6

Prof.Dr. Halis ARIOĞLU

 

TB-605

Yağ Bitkilerinde Kalite Özellikleri

YL

Güz

3

0

6

Yard.Doç.Dr. Sezer SİNAN

TB-607

Biyoteknolojide Labaratuar Teknikleri

YL

Güz

2

2

6

Prof.Dr. H.ÖZKAN,

Prof.Dr. R.Hatipoğlu

 

TB-703

Tarla Bitkilerinde Mutasyon Islahı

YL

Bahar

2

0

6

Doç.Dr. Faruk TOKLU

TB-705

Pamuk Tarımında Bitki İzleme Teknikleri

YL

Güz

2

2

6

Doç.Dr.Özgül GÖRMÜŞ

 

TB-707

Selüloz Endüstrisi Bitkileri

YL

Güz

3

0

6

Yard.Doç.Dr. Sezer SİNAN

TB-0015

Yem Üretim ve Değerlendirme Tekniği

YL

Güz

2

0

6

Prof.Dr. Veyis TANSI

 

TB-501

Tahıllarda Çeşit Kavramı ve Ayırımı

YL

Güz

2

0

6

Prof.Dr. Hakan ÖZKAN

 

TB-505

Tarla Bitkileri Ekofizyolojisi

YL

Güz

3

0

6

Doç.Dr. Celaleddin Barutçular

TB-515

Bitki Analiz ve Laboratuvar Tekniği

YL

Güz

1

2

6

Prof.Dr. S.KIRICI.

Prof.Dr. S.TANSI

TB-521

Tıbbi Bitkileride Alkoloit Mekanizması

YL

Güz

3

0

6

Prof.Dr.Saliha KIRICI

TB-527

Tarla Ürünleri Depolama Tekniği

YL

Güz

2

0

6

Prof.Dr .H.ARIOĞLU,

Prof.Dr. T.YAĞBASANLAR

TB-529

Tarla Tarımında Bilgisayar Kullanımı

YL

Güz

2

2

6

Prof.Dr. Veyis TANSI

TB-533

Sitoloji ve Sitogenetik Labaratuvar Tekniği

YL

Güz

2

0

6

Prof.Dr. R. HATİPOĞLU

 

TB-535

Yem Bitkilerinde Kalite Özellikleri

YL

Güz

3

0

6

Prof.Dr. Emin ANLARSAL

TB-537

Tarla Bitkileri Gen Kaynaklarının Korunma ve Kullanılması

YL

Güz

3

0

6

Prof.Dr. Saliha KIRICI

TB-539

Tropik ve Subtropik Bölgelerde Çayır Mera Kültürü

YL

Güz

3

0

6

Prof.Dr. R. HATİPOĞLU

 

TB-0001

Tuzcul Bitkiler Tarımı

YL

Güz

3

0

6

Prof.Dr. Emin ANLARSAL

TB-0003

Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Tür Ötesi Kimyasal Sınıflaması

YL

Güz

3

0

6

Prof.Dr. Sezen TANSI

TB-0005

Türkiye nin Tıbbi ve Aromatik Özellikteki Endemik Bitkileri

YL

Güz

3

0

6

Prof.Dr. Sezen TANSI

TB-0007

Tarla Bitkileri Deneme Tekniği ve Özel Araştırma Yöntemleri

YL

Güz

3

0

6

Prof.Dr. T.YAĞBASANLAR

TB-0009

Sıcak İklim Tahılları Özel Islahı

YL

Güz

4

0

6

Doç.Dr. C. Barutçular,

Doç.Dr. F.TOKLU

 

TB-

Ekim Öncesi Tohum Uygulamaları

YL

Güz

2

0

6

Doç. Dr. Faruk TOKLU

TB-711

Tarla Bitkilerinde Kantitatif Genetik ve Analiz Yöntemleri

DR

Güz

2

0

6

Prof.Dr.Hakan ÖZKAN

TB-551

İlaç ve Baharat Bitkileri Standardizasyonu

DR

Güz

2

0

6

Prof.Dr. S.Tansı,

Prof.Dr. S.KIRICI

TB-555

Endüstri Bitkilerinde Tohumluk Üretim Teknolojisi

DR

Güz

3

0

6

Prof.Dr. Halis ARIOĞLU

TB-569

Çayır Mera ve Yem Bitkilerinde Ürün Standardizasyonu

DR

Güz

2

0

6

Prof.Dr.Veyis TANSI

 

TB-609

Baharat Bitkileri

DR

Güz

2

0

6

Prof.Dr. S.Tansı, Prof.Dr. S.KIRICI

TB-701

Tahıl Tarımında Kültürel Uygulamalar ve Etkileşimleri

DR

Güz

3

0

6

Prof.Dr. T.YAĞBASANLAR

TB-517

Tıbbi ve Aromatik Bitkilerde Etken Madde Tayin Yöntemleri

DR

Güz

2

0

6

Prof.Dr. S.Tansı,

Prof.Dr .S.KIRICI

TB-523

Tarla Tarımında, Bitki Büyüme Düzenleyicileri Ve Hormonların Uygulanması

DR

Güz

3

0

6

Prof.Dr. Halis ARIOĞLU

TB-543

Tahıllarda Dayanıklılık Islahı

DR

Güz

2

0

6

Prof.Dr. H.ÖZKAN

TB-547

Serin İklim Tahılları

Özel Islahı

DR

Güz

3

0

6

Prof.Dr. T.YAĞBASANLAR

 

TB-0011

Tahıl Yetiştirme Fizyolojisi

DR

Güz

3

0

6

Doç.Dr. C. BARUTÇULAR

TB-0013

Yemeklik Tane Baklagillerde Ürün Standardizasyonu

DR

Güz

3

0

6

Prof.Dr .Emin ANLARSAL

 

TB -

Lif Bitkileri Fizyolojisi

Dr

Güz

3

0

6

Doç. Dr. Özgül GÖRMÜŞ

 

TB-

Lif Bitkilerinin Evrimi

Dr

Güz

3

0

6

Doç. Dr. Özgül GÖRMÜŞ

 

 

 

 
Çukurova Üniversitesi Tarla Bitkileri Bölümü
 Ziyaretçi sayısı: 2470